Cái tôi cá nhân

  Nguyễn văn công

  29/09/2018

Sinh ra, lớn lên vào thời gian, hoàn cảnh và môi trường khác nhau mang đến cho mỗi người chúng ta có những trải nghiệm khác nhau từ đó hình thành lên tư duy và lối sống riêng biệt của mỗi người - cái tôi cá nhân. Bạn đã thực sự hiểu rõ cái tôi của mình?

học đại học thông minh

  Nguyễn Văn Công

  24/09/2018

Có rất nhiều phương pháp học đại học, con đường đi đến đích thành công. Bạn có cho mình một phương pháp học thông minh, một con đường đi với nhiều cơ hội giành cho bạn?