Clb học tiếng anh

 
Clb học tiếng anh
Xin vui lòng liên hệ với nông sản bán buôn nếu bạn cần sự trợ giúp hoặc không hài lòng về bất cứ vấn đề gì. Chúng tôi sẽ phản hồi sơm nhất có thể. Ngoài ra xin hãy báo cáo với chúng tôi nế bạn thấy bất cứ người bán hoặc người mua hàng đưa thông tin giả mạo, mua bán thực phẩm không an toàn, chúng tôi sẽ xác minh thông tin bạn gửi đến và kiên quyết ngăn chặn những người này trên nông sản bán buôn nếu thông tin phản hồi của bạn là đúng sự thật, xin chân thành cảm ơn!
Ban Quản lý sàn giao dịch TMĐT Nông Sản Bán Buôn, Công ty TNHH Tư vấn XD và Kinh Doanh Thương Mại Hoàng Hà
Địa chỉ: Phòng 808, CT1-1, chung cư Mễ Trì Hạ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
Email: banquanly@Nongsanbanbuon.com
Điện thoại: 0976.921.489
Xin vui lòng liên hệ với nông sản bán buôn nếu bạn cần sự trợ giúp hoặc không hài lòng về bất cứ vấn đề gì. Chúng tôi sẽ phản hồi sơm nhất có thể. Ngoài ra xin hãy báo cáo với chúng tôi nế bạn thấy bất cứ người bán hoặc người mua hàng đưa thông tin giả mạo, mua bán thực phẩm không an toàn, chúng tôi sẽ xác minh thông tin bạn gửi đến và kiên quyết ngăn chặn những người này trên nông sản bán buôn nếu thông tin phản hồi của bạn là đúng sự thật, xin chân thành cảm ơn!
Ban Quản lý sàn giao dịch TMĐT Nông Sản Bán Buôn, Công ty TNHH Tư vấn XD và Kinh Doanh Thương Mại Hoàng Hà
Địa chỉ: Phòng 808, CT1-1, chung cư Mễ Trì Hạ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
Email: banquanly@Nongsanbanbuon.com
Điện thoại: 0976.921.489
Xin vui lòng liên hệ với nông sản bán buôn nếu bạn cần sự trợ giúp hoặc không hài lòng về bất cứ vấn đề gì. Chúng tôi sẽ phản hồi sơm nhất có thể. Ngoài ra xin hãy báo cáo với chúng tôi nế bạn thấy bất cứ người bán hoặc người mua hàng đưa thông tin giả mạo, mua bán thực phẩm không an toàn, chúng tôi sẽ xác minh thông tin bạn gửi đến và kiên quyết ngăn chặn những người này trên nông sản bán buôn nếu thông tin phản hồi của bạn là đúng sự thật, xin chân thành cảm ơn!
Ban Quản lý sàn giao dịch TMĐT Nông Sản Bán Buôn, Công ty TNHH Tư vấn XD và Kinh Doanh Thương Mại Hoàng Hà
Địa chỉ: Phòng 808, CT1-1, chung cư Mễ Trì Hạ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
Email: banquanly@Nongsanbanbuon.com
Điện thoại: 0976.921.489
Xin vui lòng liên hệ với nông sản bán buôn nếu bạn cần sự trợ giúp hoặc không hài lòng về bất cứ vấn đề gì. Chúng tôi sẽ phản hồi sơm nhất có thể. Ngoài ra xin hãy báo cáo với chúng tôi nế bạn thấy bất cứ người bán hoặc người mua hàng đưa thông tin giả mạo, mua bán thực phẩm không an toàn, chúng tôi sẽ xác minh thông tin bạn gửi đến và kiên quyết ngăn chặn những người này trên nông sản bán buôn nếu thông tin phản hồi của bạn là đúng sự thật, xin chân thành cảm ơn!
Ban Quản lý sàn giao dịch TMĐT Nông Sản Bán Buôn, Công ty TNHH Tư vấn XD và Kinh Doanh Thương Mại Hoàng Hà
Địa chỉ: Phòng 808, CT1-1, chung cư Mễ Trì Hạ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
Email: banquanly@Nongsanbanbuon.com
Điện thoại: 0976.921.489
Xin vui lòng liên hệ với nông sản bán buôn nếu bạn cần sự trợ giúp hoặc không hài lòng về bất cứ vấn đề gì. Chúng tôi sẽ phản hồi sơm nhất có thể. Ngoài ra xin hãy báo cáo với chúng tôi nế bạn thấy bất cứ người bán hoặc người mua hàng đưa thông tin giả mạo, mua bán thực phẩm không an toàn, chúng tôi sẽ xác minh thông tin bạn gửi đến và kiên quyết ngăn chặn những người này trên nông sản bán buôn nếu thông tin phản hồi của bạn là đúng sự thật, xin chân thành cảm ơn!
Ban Quản lý sàn giao dịch TMĐT Nông Sản Bán Buôn, Công ty TNHH Tư vấn XD và Kinh Doanh Thương Mại Hoàng Hà
Địa chỉ: Phòng 808, CT1-1, chung cư Mễ Trì Hạ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
Email: banquanly@Nongsanbanbuon.com
Điện thoại: 0976.921.489

nguyễn văn Công

Chức vụ: Trưởng clb
phone: 0965865761
Email: cntt.vancong1993@gmail.com

Xem thêm

Nguyễn Thị Hoa

Chức vụ: Phó Clb
phone:
Email:

Xem thêm

nguyễn văn Tiến

Chức vụ: Thành viên
phone:
Email:

Xem thêm
5
3